Top of this page
Go to content »

highlight-1

Constructie van de New Veal Village school.

Missie SOID

Onze school geeft de kinderen een kans om uit de armoede te ontsnappen. Cambodia heeft rijke mensen en zeer veel arme mensen en degene die niet profiteren van het toenemende toerisme zullen steeds arm blijven.

De meesten onder jullie zullen zeker al van Angkor Wat gehoord hebben. Deze tempels zijn werelderfgoed en worden bezocht door ongeveer een miljoen bezoekers per jaar. De Veal Village school is maar 5 kilometer verwijderd van deze tempels.

In het nabij gelegen dorp Veal, waar de SOID school gesitueerd is, is het gemiddeld inkomen 1 - 2 dollar per dag. Met andere woorden, het geld dat uitgegeven wordt door de toeristen bereikt niet iedereen, zeker niet de ongeschoolden.

Het herstel van Cambodia is zeker de laatste jaren versneld, wat zeker nodig was na de Kmer Rouge, de Vietnamese bezetting en de UN administratie. In de laatste 6 jaar kende Siem Reap een fantastische groei. 90 % van de beschikbare jobs zijn te vinden in de toeristische sector, en voor een groot gedeelte van deze jobs is de kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Voor de beste jobs is zelfs een zeer goede kennis van het Engels nodig.

Spijtig genoeg is Cambodia ook een van de meest corrupte landen ter wereld (166 ste op de ranglijst van Transparency International). Door deze corruptie kunnen arme kinderen van Veal Village niet naar de officiele school.

Waarom ? Wel, omdat de Cambodiaanse regering haar ambtenaren - leraren zo weinig betaalt ($ 40 per maand). Hierdoor vragen deze leraren extra geld aan de leerlingen. Dus arme ouders kunnen zich dit niet veroorloven en dus blijven de kinderen thuis en helpen mee om het gezinsinkomen te verhogen.

In 2006 werd er een in Veal Village een schooltje opgericht waarvoor de ongeveer 140 kinderen niet hoeven te betalen. Voor de meeste van deze kinderen zal dit de enige school zijn die zij zullen bezoeken. Er zijn 6 full time leraren aan de slag en Engelstalige vrijwilligers geven Engelse les. Naast Engelse les wordt er ook Kmer(= hun moedertaal) en rekenen onderwezen.

Door deze kinderen Engels te leren hopen wij dat ze een betere job zullen vinden en meer kansen in de toekomst zullen hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Visie

Het doel van SOID is om de armoede in Cambodia te verminderen door het geven van gratis onderwijs aan arme kinderen zodat deze een betere toekomst zullen hebben dan hun ouders en dan zelf kunnen bijdragen tot een beter Cambodja.

Algemene doestellingen

Hulp bieden aan de arme kinderen van Veal Village, dit onafhankelijk van ras, kleur en religie.

Doel

  • De toekomst van de arme kinderen te verbeteren
  • Gratis onderwijs aan te bieden
  • Arme kinderen dezelfde mogelijkheden geven als anderen

Missie doelstellingen

Arme kinderen opsporen zodat deze gratis onderwijs kunnen krijgen. Door extra voedsel (rijst) en medische hulp aan de ouders te geven om hun kinderen toe te laten om naar school te gaan