Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Wim en Gertie's nieuwsbrief. Stand van zaken bij SOID en Veal Village School in Siem Reap, Cambodja

Posted: 2 mei 2011 Sittard. Nederland

In deze nieuwsbrief wordt in het kort melding gemaakt van de stand van zaken en een aantal ontwikkelingen bij SOID. De vorige nieuwsbrief werd in oktober 2010 toegezonden.

SOID

In 2006 heeft de heer Sok Vanna, een Cambodjaan, een plaatselijke Non-governmental Organization (NGO) opgericht in Siem Reap. De naam van de organisatie is “Supporting Orphans and Indigent People of Cambodia For Development Organization (SOID)”, d.w.z. “Organisatie voor steun aan de ontwikkeling van wezen en behoeftigen in Cambodja”. SOID is een bij de Cambodjaanse overheid geregistreerde organisatie die zich vooral richt op onderwijs.

Algemeen

In november 2010 hebben wij, Wim en Gertie Dohmen, in onze wijk voor belangstellenden een presentatie gegeven over SOID. We hadden een geïnteresseerd en enthousiast gehoor. Naar aanleiding van deze presentatie werd er in twee regionale bladen een artikel gepubliceerd over SOID en onze betrokkenheid daarbij. De presentatie en het artikel hebben geleid tot donaties van vele kanten. Ook zijn ze de bekendheid van SOID ten goede gekomen. In januari 2011 hebben wij weer ons jaarlijks bezoek aan SOID in Cambodja gebracht. Dit bezoek is bedoeld om de stand van zaken ter plekke te beoordelen en om af te spreken waaraan verder gewerkt zal worden. Ook zijn er tijdens het bezoek een aantal zaken aangeschaft, mede mogelijk gemaakt door de giften van zoveel donors.

De “Veal Village School“

SOID’s Veal Village School wordt bezocht door ca. 130 kinderen die in drie klassen op verschillend niveau les krijgen in Khmer (Cambodjaans), Engels en rekenen. Daarnaast is er een bijgebouwtje voor kleuteropvang en voor Khmer-les voor beginners. De school is genoemd naar het dorp Veal Village waar de schoolkinderen wonen.

Het gaat goed met de school en ook met het weeshuis. Er is veel belangstelling vanuit het dorp waar ze zijn gevestigd en de dorpsbewoners doen geregeld pogingen om Mr. Vanna ertoe te verleiden om meer kinderen aan te nemen, maar het zit nu echt vol. De school is bij de renovatie van medio 2010 netjes opgeknapt en het gebruik van de beschikbare ruimte is verder verbeterd. Het terrein en de lokalen zien er opgeruimd uit en de kinderen zijn opgewekt, maar ook gedisciplineerd.

We willen graag melding maken van de volgende zaken:

- Computerles

Sinds najaar 2010 draait er een computerklasje in de school. De lessen worden gegeven door een onderwijzeres die hiervoor is aangetrokken, nl. Miss Chhai Chandou. Er zijn nu vier computers beschikbaar (laptops), waarvan er een is aangeschaft tijdens ons bezoek in januari 2011, ter vervanging van een van de aanwezige computers die de geest had gegeven. De kinderen zijn erg geïnteresseerd in het leren werken met computers. In het najaar van 2011 is door een Canadese sponsor een antenne gekocht voor de school waarmee de leerlingen ook kunnen leren internetten. De belangstelling voor de computerlessen is zo groot dat we overwegen een of twee computers erbij te kopen.

- Naailes

In januari 2011 is ook een tweetal (tweedehands) naaimachines gekocht. Dit werd mogelijk gemaakt door een speciale donatie door een Belgisch kind. De machines staan opgesteld in het kantoortje van de school. Een groepje kinderen krijgt nu naailes die wordt gegeven door de computerjuf. Vooralsnog worden er eenvoudige kledingstukken gemaakt, zoals hemden, voor de kinderen zelf en hun gezinnen. Ook deze aktiviteit is zo’n succes dat er over een of twee nieuwe naaimachines wordt nagedacht.

- Vrijwilligers

Zoals we in de vorige Nieuwsbrief hebben gemeld, was er medio 2010 een einde gekomen aan de samenwerking met de bemiddelingsorganisatie voor vrijwilligers waarmee SOID enige tijd heeft gewerkt. Als gevolg daarvan heeft SOID sindsdien geen vrijwilligers meer gehad. Na rijp beraad in het bestuur zijn we nu sinds 1 april 2011 in zee gegaan met een andere bemiddelingsorganisatie (“Ecoteer”, www.ecoteer.com). Het resultaat heeft niet lang op zich laten wachten: na enkele dagen hebben zich de eerste vrijwilligers aangediend.

- Website

SOID had tot voor kort een website die uitsluitend in het Engels was. Omdat het overgrote deel van de sponsors in Nederland of Belgie wonen, vonden we het belangrijk om een tweetalige website te hebben (d.w.z. Nederlands en Engels). De verbouwing van de website bleek een hele klus te zijn, maar nu is het zover: met veel genoegen verwijzen we u naar de vernieuwde website www.soidngo.org . De site is nog niet helemaal klaar, maar het is toch best de moeite waard om een kijkje te nemen. U kunt dan onder andere foto’s zien van de weeskinderen en het bestuur. Er wordt nog gewerkt aan een serie foto’s van de onderwijzers.

- Voedsel

In januari 2011 is ook besloten om het voedselpakket dat de gezinnen waaruit de kinderen van Veal Village School afkomstig zijn enigszins uit te breiden met een kilo suiker en een kilo zout per maand. Hierdoor nemen de maandelijkse lasten met ca. EUR 150 toe. Ook is besloten om aan de allerarmste schoolkinderen die thuis geen ontbijt krijgen (ongeveer 12 in aantal) elke dag op school een ontbijt te verstrekken. Dit kost ongeveer EUR 90 per maand. Deze zaken lijken kleinigheden die niet het vermelden waard zijn, maar de maandelijkse lasten nemen hierdoor structureel met ca. EUR 240 toe en daarom zijn we hiermee heel behoedzaam.

- Overige

Tijdens ons bezoek aan SOID in januari 2011 hebben we nog een aantal andere zaken aangeschaft, zoals een DVD speler en scherm waarmee DVD’s met Engelse tekst en uitspraak kunnen worden afgespeeld. Vooral de uitspraak van het Engels vormt een probleem; verwacht wordt dat deze aanschaf hulp zal bieden. Ook is er een printer/copieermachine gekocht waarmee formulieren met opdrachten, toetsen, etc. door de onderwijzers zelf kunnen worden gemaakt.

Het weeshuis van SOID

In het weeshuis van SOID wonen acht kinderen. Het weeshuis functioneert naar tevredenheid van ons en van de kinderen. Het voorziet in een grote behoefte en het is telkens weer onbegrijpelijk als je ziet hoeveel levensvreugde deze kinderen uitstralen.

Thay Thea is 17 jaar en hij is het oudste kind in het weeshuis. Hij wil graag kapper worden en daarom is in januari besloten dat hij naar school zal blijven gaan maar dat hij daarnaast zal worden opgeleid tot kapper. De opleiding duurt slechts zo’n drie maanden. Begin maart is hij als leerjongen begonnen bij een echte kapper. Van maandag tot en met vrijdag werkt hij na schooltijd zodra hij klaar is met zijn huiswerk elke dag 2 uur bij de kapper. Op zaterdag werkt hij een halve dag en op zondag de hele dag. Hij heeft dus weinig vrije tijd, maar dat deert hem niet want hij is echt gemotiveerd. Waarschijnlijk is hij in juni van dit jaar klaar met zijn opleiding en dan kan hij voor een deel van zijn tijd bij de kapper gaan werken. Het is de bedoeling dat hij nog enkele jaren in het weeshuis blijft alvorens hij op eigen benen zal staan.

Wim en Gertie

Veal Village school

SOID Veal Village school

In Veal Village, het dorp waar de kinderen wonen

In Veal Village, het dorp waar de kinderen wonen

Computerles

Computerles

Zelfgemaakte kleding!

Zelfgemaakte kleding!

Het maandelijkse voedselpakket, nu met suiker en zout

Het maandelijkse voedselpakket, nu met suiker en zout

Samen koken in het weeshuis

Samen koken in het weeshuis

Thay Thea, de kappersleerling

Thay Thea, de kappersleerling

Ijsjes zijn ook in Cambodia lekker