Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Verslag bezoek aan SOID in Siem Reap

Posted: 23 november 2011

Sittard. Nederland

Het doel van dit stukje is u tussentijds, d.w.z. tussen twee Nieuwsbrieven door, te informeren over de stand van zaken bij SOID in Siem Reap (Cambodja).

Aan het einde van een reis door Vietnam, Laos en Cambodja in oktober – november 2011 ben ik op 15 en 16 november bij SOID geweest. Gertie was niet in de gelegenheid om met me mee op reis te gaan, maar een vriend is meegegaan.

Mr. Vanna, de directeur van SOID, vertelde mij dat oktober 2011 een heel moeilijke periode voor SOID is geweest als gevolg van de overstromingen waardoor ook de regio van Siem Reap is getroffen. De overstromingen in Cambodja zijn minder in het nieuws geweest dan die in Thailand, mede als gevolg van de inspanningen van de overheid om de zaak stil te houden om het toerisme niet te schaden. De school van SOID heeft onder water gestaan als gevolg waarvan de lessen enkele weken noodgedwongen zijn onderbroken. Gelukkig is de materiële schade aan de school beperkt: de muren moesten op enkele plaatsen worden gerepareerd, evenals de betonlaag van de speelplaats. Het dak van de kleuterklas moest worden vervangen. Hoewel het meubilair in het water heeft gestaan, kon volstaan worden met een schoonmaakbeurt. Mr. Vanna heeft zijn huis moeten verlaten als gevolg van de watersnood en hij woont nu tijdelijk in een primitief onderkomen op een droge plek. Zijn vrouw en kinderen hebben tijdelijk onderdak bij zijn schoonouders in een stad op 100 kilometer afstand. Eind november hoopt hij weer terug te kunnen naar zijn woning en met zijn gezin herenigd te zijn.

Voor het overige gaat het goed met SOID. De kinderen van de school en het weeshuis maken zoals altijd een opgewekte indruk. De onderwijzers kwijten zich van hun taak en tijdens mijn bezoek was er een competente en toegewijde Engelsman als vrijwilliger bezig met Engelse les. De computerles kan op veel belangstelling rekenen. Ik ben er nu achter hoe lastig het is voor Cambodjanen om in hun taal de computer te gebruiken: als wij een letter willen typen kunnen we volstaan met het indrukken van een toets, maar voor een letter in het Cambodjaans moet je in het algemeen een aantal toetsen tegelijk indrukken (bv. voor een “a”zijn drie toetsen nodig) en dat schiet niet echt op. Ook de naailes is in trek. De kinderen die naailes volgen zijn in de leeftijd 14-16 jaar en ze kunnen inmiddels een overhemd naaien, ze gaan nu leren hoe ze een rok moeten maken.

Samen met de vriend die bij me was heb ik naar goed gebruik een grote hoeveelheid fruit gekocht op de markt en dit op school uitgedeeld aan de kinderen. Daarnaast hebben we samen op een avond in het weeshuis pasta met zelf gemaakte pasta-saus gekookt voor de weeskinderen. We doen dit nu al een paar jaar als we op bezoek zijn. Ik kon constateren dat sommige kinderen in de groei zijn en enorme hoeveelheden eten naar binnen werken.

Ik heb met Mr. Vanna een aantal zaken die SOID betreffen besproken, waaronder het onderwerp vrijwilligers. We willen graag dat dit goed geregeld is en dat de kinderen er baat bij hebben. Je merkt aan Mr. Vanna dat het hem goed doet om met leden van het bestuur van gedachten te kunnen wisselen. Hij kan de morele en inhoudelijke steun heel goed gebruiken. Zelf heb ik ook het bezoek als waardevol en heel plezierig ervaren. Het heeft mij bevestigd in de opvatting dat we er goed aan doen om SOID te steunen.

Wim Dohmen

Wim

Wim

Hieronder een paar foto's van de overstromingen in het dorp en de school

Village

School

School

School