Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Nieuwsbrief januari 2012

Posted: 20 januari 2012

Loonbeek. Belgie

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en dus is het de hoogste tijd om jullie op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Ik wachtte trouwens op het kwartaalrapport van Vanna waarin hij ons de ontwikkelingen van Soid tijdens de laatste paar maanden toelichtte.

Zoals overal maakt iedereen en elke organisatie zijn ups en downs mee. Ook Soid.

Ik kan misschien beter beginnen met de ups !

Het lijkt erop dat meer vrijwilligers Soid weten te vinden. De meesten komen via "Ecoteer", een organisatie die kandidaat-vrijwilligers screent en doorstuurt naar projecten die zij de moeite waard vinden en met wie ze een overeenkomst hebben. Zo had Soid in november 3 vrijwilligers en in december 2.

Naast vrijwilligers komen er ook gewoon bezoekers over de vloer, van wie zij in totaal $ 555 mochten ontvangen.

In december zijn er 140 zakken rijst gekocht. Dat moet voldoende zijn om tot en met juli 2012 de families van rijst te voorzien. De 12 armste kinderen van de school krijgen maandelijks wat meer rijst zodat zij verzekerd zijn van een ontbijt. Elke vrijdag krijgen de kinderen op school een stuk fruit.

Er zijn 16 kinderen die computerles krijgen op ons schooltje (waaronder 5 wezen) en in de naaiklas leert men niet alleen nieuwe kleren te maken, men herstelt er ook kleren.

Wim en zijn vriend Rein gingen in november op bezoek bij Soid. Iedereen was reuzeblij met hun komst. Ze kookten weer pasta in het weeshuis en kochten extra fruit voor de kinderen op school. Maar na 2 dagen moesten zij weer vertrekken . Opnieuw met een goed gevoel.

Eind december houden ze op het schooltje traditiegetrouw ook een kerstfeestje. Niet met een kerstboom en een hele hoop hapjes. Wel met spelletjes op de speelplaats en een extraatje om mee te nemen (tandpasta, zeep...)

En voor wie het nog niet wist : wij wonnen "De pluim" zodat wij van de Koning Boudewijnstichting €2.000 zullen ontvangen voor Soid.

En dan nu de downs :

Van oktober tot begin november zijn er erge overstromingen geweest in Cambodia. Ook de Veal Village werd niet gespaard. Sommige dorpelingen trokken weer naar hun "homeland", waar het droger was. Een aantal onder hen keerden niet meer terug naar de Veal Village (dus zijn er 11 kinderen van ons schooltje verdwenen). 12 nieuwe kinderen werden in het schooltje aanvaard. Het totaal blijft dus ongeveer gelijk. Het schooltje heeft een week haar deuren moeten sluiten door het feit dat alles onder water stond. Daarna is het dak van het kleuterklasje en het toilet moeten vernieuwd worden.

De cementen vloer in de klassen en een aantal muren moesten hersteld worden.

De leerkracht van het computerklasje heeft zelf ontslag genomen omdat hij een beter betaalde job in een private school gevonden had. De leerkracht van level 2 is met haar gezin verhuisd naar een andere provincie en dus moest ook die vervangen worden.

Het lerarenkops is dus half vernieuwd ! Benieuwd om met hen kennis te maken.

En dan even een blik naar de nabije toekomst :

Op 23 januari trekken Wim en Gertie voor 3 weken naar Cambodia. Zij zullen hoofdzakelijk bij het project blijven.

Op 17 februari zal Joke Beckers, de stagiaire uit Duisburg, in Siem Reap arriveren. Zij blijft tot half mei. Zij zal het grootste deel van de tijd lesgeven in ons schooltje

Op 15 maart arriveren Anne en Babette, 2 medestudenten van Joke.

Op 28 maart arriveren Kristien en Martine in Siem Reap.

Begin april komen 30 studenten van Groep T Leuven, samen met 5 leerkrachten op bezoek. Zo kunnen zij Joke, Anne en Babette aan het werk zien.

Een hele hoop bezoek dus.

Martine en Jaak