Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Nieuwsbrief februari 2012

Posted: 24 februari 2012

Sittard. Nederland

Van 24 januari – 11 februari 2012 hebben wij, Wim en Gertie Dohmen, SOID in Siem Reap (Cambodja) bezocht om een reeks van zaken met de directeur Sok Vanna te bespreken en dingen te regelen. We zijn ook een aantal keren in de Veal Village School geweest (ijs en andere lekkere dingen uitdelen!) en we hebben een paar keer voor het avondeten gezorgd in het weeshuis van SOID. Daarnaast hebben we met veel vrijwilligers, sponsors en andere mensen gesproken. Ook hebben we een paar andere hulporganisaties bezocht.

Het belangrijkste doel van ons bezoek was het onderzoeken van de mogelijkheden om een nieuwe school voor SOID te bouwen. Voor ons vertrek hadden we hierover overlegd met Martine en Jaak, twee mede-bestuursleden van SOID. Het onderzoek heeft ons danig bezig gehouden, maar we zijn er nu uit!

Sinds de oprichting van SOID in 2006 is er onderwijs gegeven in eenvoudige schoolgebouwtjes, gemaakt van hout en bamboe. De nadelen van deze primitieve schooltjes zijn evident: er is veelvuldig onderhoud nodig, het regenwater is soms een ongenode gast in de klaslokalen en de geluidsoverlast tussen de lokalen onderling is aanzienlijk. Daar hebben we nooit een groot probleem van gemaakt, want de kinderen en de sponsors waren al lang blij dat er les kon worden gegeven.

Nu hadden we echter een aantal redenen om nog eens goed over het schoolgebouw na te denken:

  • In het voorjaar van 2014 loopt het huurkontrakt af voor de grond waarop de school sinds 2009 staat. Het is onzeker of we het kontrakt kunnen verlengen en zo ja, wat de huur zal worden.
  • Het terrein waarop de school staat ligt in een gebied waar niet gebouwd mag worden. De school van SOID is in 2009 door de overheid door de vingers gezien omdat het gebouw, gelet op de eenvoudige bouw, als tijdelijk werd beschouwd. Toen er in de afgelopen jaren af en toe een stenen muurtje moest worden gebouwd, is dat letterlijk ’s nachts gedaan om niet de aandacht van de toezichthouders van de overheid te trekken. Het verbod op bouwen maakt het ons onmogelijk om een aantal voorzieningen aan te leggen, zoals een toiletgebouwtje.

Om te beginnen zijn we op zoek gegaan naar land. Aanvankelijk zaten we op de toer van gratis land proberen te verkrijgen. Dat is gebruikelijk wanneer een hulporganisatie aanbiedt om een school te bouwen. We hebben gesproken met de dorpsoudste en met de directeur van de staatsschool in Veal Village en met hulporganisaties in de omgeving. Het werd ons al snel duidelijk dat in Siem Reap en omgeving land zo buitengewoon in trek is voor de bouw van hotels dat het gratis krijgen van grond een illusie is. Kopen van grond bleek ook een probleem. De grond in het gebied waar de school zou moeten komen kost zo’n Euro 115 per m2. We hebben ca. 600 m2 nodig, dus dat zou neerkomen op ongeveer Euro 70.000. Dat vinden we te veel.

Bleef over de optie om grond voor lange termijn te huren. Na een aantal vergeefse pogingen heeft Mr. Vanna uiteindelijk via zijn netwerk een stuk grond gevonden dat op korte afstand van de huidige school ligt en dat we voor 10 jaar kunnen huren, tegen een huurprijs die per m2 gelijk is aan de huidige prijs. De grond ligt in een gebied waarin geen beperkingen zijn voor het bouwen.

We zijn het kavel gaan bekijken en toen we ons realiseerden dat dit een buitenkans was, hebben we niet lang geaarzeld en hebben we de mondelinge afspraak gemaakt dat we het wilden huren. Het huurkontrakt is daarna uitgewerkt .

Tot ons groot genoegen kunnen we melden dat op 23 februari 2012 het huurkontrakt voor de grond is getekend. Daarmee is de weg vrij voor het bouwen van een nieuwe school voor SOID.

Zelf hadden we in Cambodja samen met Mr. Vanna een ontwerp gemaakt voor de school. We willen een school bouwen met 8 lokalen, allemaal op de begane grond. In die lokalen komen drie schoolklassen (Niveau 1, 2 en 3), een bibliotheekje, een kleuterklas, een computerklas/naaiklas, een kantoor/opslagruimte en een ruimte waarin mensen uit het dorp kunnen worden ontvangen voor gemeenschappelijke activiteiten. Daarnaast willen we een klein gebouwtje hebben met 2 toiletten, 2 douches en een grote wasbak met kranen. Ook zullen we een put moeten slaan en een pomp moeten plaatsen. Het geheel wordt omheind. Op basis van dit ontwerp hebben we bepaald waar een en ander op het terrein wordt gebouwd en hebben we een plaatselijke aannemer een begroting laten maken. Als we eenmaal beginnen met bouwen, zal het naar verwachting ca. 3 maanden duren voordat de bouw klaar is.

We hebben bij het bepalen van de inrichting van het terrein er ook rekening mee gehouden dat we op termijn mogelijk ook een plek nodig hebben om een klein weeshuis te bouwen. Het huidige weeshuis is voor onbepaalde tijd gehuurd, het kontrakt kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Dat is dus ook niet ideaal, maar het vinden van een oplossing voor de school vinden we op dit moment de hoogste prioriteit hebben.

U kunt zich voorstellen dat wij zelf en de overige leden van het bestuur van SOID, de schoolleiding en de kinderen in Cambodja heel erg blij zijn met de bouw van een nieuwe school!

Wim en Gertie Dohmen

Wim Computer les

Wim Uitdelen op school

Wim

Wim

Wim Luxe : ijs uit een bakje

Wim Inkopen op de markt voor het eten in weeshuis

Wim In de keuken van het weeshuis

Wim Het avondeten

Wim De weeskinderen, met hun verzorgster en Mr.Vanna

Wim De grond waarop de nieuwe school zal worden gebouwd