Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Nieuwsbrief april 2012

Posted: 9 april 2012

Siem Reap, Cambodia

Officieel zijn in de Veal Village School 135 leerlingen ingeschreven. Iedere morgen / namiddag wordt er genoteerd wie aanwezig is. Op vrijdag echter zijn er vaak meer kinderen. De verklaring is simpel : dan is het fruitdag ! Soms worden er ook meer kleintjes mee naar school gestuurd. Vanna zegt : " Als je me vraagt over hoeveel kinderen het gaat die de Veal Village school bezoeken, dan zeg ik dat het schommelt rond de 150." Dat betekent echter niet dat deze kinderen allemaal een voedselpakket ontvangen. 109 families kunnen hiervan genieten, ongeacht het aantal kinderen dat uit deze familie naar de school komt. Sommige famiies (de armsten) krijgen wat meer rijst om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet met een lege maag naar school moeten.

Op dit ogenblik zijn er 3 vrijwilligers uit België aan het werk. Joke Beckers komt uit Duisburg, Anne Meulemans en Babette Vangenegten uit het Leuvense. Zij zijn hier alledrie in het kader van hun studies. Einde dit schooljaar zullen zij hun diploma lagere onderwijzeres ontvangen. Zij studeren aan Groep T en een groep van 35 medestudenten samen met 5 leerkrachten brachten hen -en SOID- een bezoek. Zij zijn superenthousiast over Soid. Zij kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren aan het opkrikken van de kwaliteit van onderwijs in ons schooltje. Sinds mijn vorige bezoek (zomer 2011), zijn bijna alle leerkrachten vervangen door nieuwe. Alleen de assistent van Vanna (die reeds bij Soid werkt sinds het begin) en de naaileerkracht (Chandu) zijn er nog. Er staan nu allemaal mannen voor de klas. Zij kennen het materiaal dat ik de vorige jaren meebracht voor de wiskundelessen niet. Het blijft dan ook gewoon in de kast zitten, en dat kan niet de bedoeling zijn. Ook dit jaar zal ik een "pedagogische studiedag" organiseren, maar wat veel effectiever kan zijn is dat ze het zien gebruiken in de lessen, gegeven door de 3 meisjes.

Ik moest ook weer vaststellen dat er veel te weinig aandacht gegeven wordt aan wiskunde. Nu de stagiaires er zijn, komt het wel elke dag aan bod voor een uurtje, maar ook daarna wil ik dat wiskunde op het programma staat. We zijn overeengekomen om dat minstens 3 keer per week te voorzien. Er zijn ook wiskundeboeken besteld. Zo hebben de leerkrachten toch enige houvast voor het plannen van hun lessen. Ook zijn er nieuwe boeken voor Engels gekocht voor level 1, want de vorige waren helemaal uit.

Onze leerkrachten hebben ook zelf nog Engelse lessen nodig. In samenspraak met de andere Boardleden moet er bekeken worden of we onze 6 leerkrachten naar een privéschool kunnen sturen. Het zou fijn zijn om ze iedere werkdag een uurtje les te laten volgen. De leerkrachten zelf zijn ook heel leergierig.

Via Pure for kids zullen we ook een nieuwe methode uitproberen om de kinderen van level 1 Engels te leren lezen. Eigenlijk zo'n beetje op de manier zoals wij in België leren lezen. Je vertrekt van woordjes (vb. Sun )en je vervangt een letter door een andere (je maakt van sun fun gun...)Deze methode werd uitgewerkt door Ineke van Pure die zelf ook een leerkracht is. Het was heel fijn haar te ontmoeten.

Tijdens het bezoek aan Pure hebben we ook kleine nuttige tips kunnen oppikken. Zo hebben we bij voorbeeld gezorgd voor voldoende tandenborstels (tandpasta hadden we voldoende mee vanuit België). Die hebben we in afgesloten plastic dozen gestopt, voor iedere level 1 doos. Op iedere tandenborstel komt de naam van het kind. Iedere morgen en namiddag zal vooraleer er les gegeven wordt eerst een tandenpoetsmoment ingeschakeld worden. Na 3 à 4 maanden zullen de tandenborstels vervangen worden en kan de oude mee naar huis.

En nu we toch aan het dozen kopen waren, kochten we er ook nog om schrijfgerief en kleurpotloden in op te bergen. Zo is in iedere klas altijd het nodige voorhanden en hoeven ze niet steeds naar de voorraadkast om tekengerei of een potlood te gaan halen.

Op het nieuwe terrein dat we gehuurd hebben om er een stenen schooltje te bouwen, is ondertussen een heleboel zand gekieperd. Dit zal verspreid worden over het terrein om het op te hogen. Kwestie van volgend regenseizoen niet opnieuw een meter water in het schooltje te krijgen. Iedereen is wildenthousiast over de plannen van een nieuw schoolgebouw. En met de werkelijke bouw zal heel binnenkort kunnen gestart worden. De officiële toestemming voor de bouw hebben we binnen en de aannemer staat bij wijze van spreken te trappelen om te beginnen. Er zijn ook nog wat kleinere aankopen gebeurd zoals nieuwe ventilatoren, medicijnen voor de schoolapotheek en schoenen (flipflops) voor alle kinderen van de school. De schoenen werden gesponsord door de stagiaires.

Het is weerom een groot genoegen om hier ter plaatse te zien hoe blij de kinderen op het schooltje zijn en hoe SOID voor deze kinderen een thuishaven is waar ze heel wat kunnen opsteken.

Na een tijdje even geen echt nieuws meer gekregen te hebben van Soid, hadden jullie alle recht om weer een meer uitgebreid verslag te krijgen van de gang van zaken bij SOID. Ik ben heel blij jullie dit te kunnen toesturen !

Martine

P.S. : Kristof heeft bij zijn werkgever, Telenet, een bedrag van 1.000 Euro binnen gerijfd voor SOID.

Wim

Wim

Wim

Wim

Wim

Wim