Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Nieuwsbrief mei 2013 / 2

Posted: 24 mei 2013

Loonbeek

Ik weet het : jullie hebben dit keer veel geduld moeten oefenen... Daarom krijgen jullie ook "dubbele service" met name deze nieuwsbrief en daarnaast ook het reisverslag, geschreven door ons Kristien, die samen met mij -ondertussen voor de tweede keer- SOID bezocht. Kristien heeft ondertussen ook Andre Nijsen vervangen in de Raad van bestuur.

Iedere keer dat we een bezoek plannen naar SOID, zetten we een paar te bespreken aandachtspunten centraal. Het is altijd veel makkelijker om van gedachten te wisselen als je samen met de desbetreffende personen rond de tafel kan zitten. Vooraleer te vertrekken organiseren we dan ook eerst een gezellige lunch met Wim en Gertie (om beurten in Sittard en in Loonbeek). Het is steeds een heel gezellige bedoening. Het allerfijnst echter is vast te stellen dat we met ons vieren telkens weer hetzelfde denken en voelen als het om onze geliefde school en weeshuis gaat.

Ik lijst voor jullie even de besproken punten op :

Wat wij heel belangrijk vinden is dat er voortaan in ons schooltje Khmer (=de Cambodjaanse taal) onderwezen wordt.

Toen de Veal Village School in 2006 startte, werd er enkel Engelse les gegeven. Het uitgangspunt was dat de kinderen moeten kunnen communiceren met de toeristen. Een paar jaar geleden hebben we de wiskundelessen ingevoerd. Wij vonden het toch ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld, het basisrekenen onder de knie hebben, kunnen kloklezen enz. Hier werden wekelijks 5 u voor uitgetrokken. We hebben nu samen met mr. Vanna besloten om dit wat te verminderen zodat er tijd vrij komt voor Khmerlessen. Een vreemde taal leren terwijl je je eigen taal niet of onvoldoende kan lezen en schrijven, lijkt ons ook absurd. De afspraak werd gemaakt dat alle kinderen zouden getest worden op gebied van kennis van hun eigen taal. Op basis van deze tests worden dan 3 groepen gemaakt zodat we niet alleen een level 1 hebben voor de Engelse les, maar ook een level 1 voor Khmer enz. De computerleerkracht willen we ook inschakelen voor het begeleiden van zwakkere lezers. We zijn ervan overtuigd dat dit de computerlessen niet in het gedrang zal brengen.

De vraag wordt ons dikwijls gesteld of kinderen van de Veal Village School, ook kunnen verder studeren. Tot nu toe hebben we 1 student in het secundair onderwijs : Piseth, één van onze oudste wezen. Dat kost uiteraard weer geld. Niet alleen voor schoolmaterialen en een uniform, maar ook voor 'geld onder de tafel'... De meeste van onze kinderen hebben immers geen geboortepapieren. En zonder papieren, geen school. Tenzij er wat onder de tafel geschoven wordt natuurlijk. Uiteraard vragen ook hier de leerkrachten -die door de staat zwaar onderbetaald worden- extra leergeld. Voor Piseth voorzien we maandelijks $45. We willen talentrijke kinderen uit ons schooltje dezelfde kans geven. Op 6 juni worden mogelijke kandidaten getest op hun kennis Khmer en wiskunde. Benieuwd hoeveel van onze studenten 'rijp' zijn voor het secundair onderwijs... En of dat aantal in ons budget past... Misschien kunnen we hiervoor ook sponsors vinden ??? De families van de mogelijke kandidaten zullen door Mr Vanna bezocht worden. In de mate van het mogelijke zullen ze gevraagd worden ook een financiële bijdrage hiervoor te leveren, zodat ze niet zomaar alles in de schoot geworpen wordt. Wij willen hierdoor ook hun betrokkenheid met hun studerende dochter of zoon vergroten.

Vervanging voor mr Vanna in geval van nood... Omdat niemand onsterfelijk is - en iedereen ook voor langere tijd ziek kan worden - willen we een waardige assistent voor Mr Vanna. Iemand die het maandelijks financieel rapport kan maken, het kwartaalrapport over de wezen kan schrijven en met de board kan communiceren. Ook iemand die bezoekers kan ontvangen, vrijwilligers kan begeleiden. Bovendien moet het ook iemand zijn die Vanna vertrouwt en trouw is aan SOID. Het werd al gauw duidelijk dat voor deze belangrijke job enkel Mrs. Borey in aanmerking komt. Zij maakt nu -onder begeleiding van Mr Vanna- de nodige rapporten. Alleen dient haar Engels nog wat bijgespijkerd te worden. Eerstdaags zal ze een ingangstest doen bij "BELS", een privé-school waar Engelstalige leerkrachten Cambodjanen leren communiceren in het Engels. Mrs Borey werkt bij SOID sinds het prille begin. Ze is dus echt wel een trouwe medewerkster !

Op ons schooltje zijn ondertussen 3 nieuwe leerkrachten aan de slag. De leerkracht die vroeger in level 2 stond, is verhuisd naar level 3. Voor level 1 en 2 hebben we dus vers bloed. De jongedame die level 1 voor haar rekening neemt, heeft mij tijdens mijn laatste bezoek een bijzonder positieve indruk gegeven. Zo ging ze bij voorbeeld meteen aan de slag met flashkaarten die ik gekocht had. Ze verzon er een leuk spelletje mee, waardoor het leren plotseling veel actiever en effectiever werd. Fijn om te zien ! Ook hebben we een nieuwe computerleerkracht. Vanna vertelde dat de leerkrachten die SOID verlieten, dit zonder twijfel deden om elders meer te verdienen. Als ze op een andere plek $ 5 meer kunnen verdienen, dan kan je het wel vergeten. Als je dan weet dat onze leerkrachten geen echt leerkrachtendiploma op zak hebben, en ze het voor een stuk moeten hebben van vrijwilligers (zoals derdejaarsstudenten van Groep T of de Erasmushogeschool), dan is het vertrek van een leerkracht steeds een jammere zaak...

De 4 meisjes die dit voorjaar bij SOID hun laatste stage deden, zullen jullie ongetwijfeld op onze volgende presentatie -waarvan de datum nog niet vastligt, maar waarschijnlijk in oktober zal plaatsvinden- meer vertellen over hun ervaringen !

Ondertussen vind je SOID ook op facebook

Net voor de paasvakantie hadden we het geluk het "goede doel" te mogen zijn waarvoor de scholen van Neerlinter en Drieslinter hun benen insmeerden. Zij zamelden met hun vastenvoettocht niet minder dan € 1700 in. Een resultaat waar ze fier mogen op zijn.

En op 2 juni organiseert de Lions club van Tervuren een "oldtimertour en -expositie". Deze wordt afgesloten met een BBQ in Sterrebeek in "Ons huis" om 17 u. Iedereen is uiteraard welkom ! Meer info over deze organisatie vind je op hier

Ik had jullie duidelijk wat te vertellen, niet ? Ik hoop jullie opnieuw regelmatiger -maar dan wel beknopter- een nieuwsbrief te kunnen sturen...

Met vriendelijke groeten, Martine

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

Stage 6

Stage 6

Stage 6

Stage 6

Meer foto's kunnen bekeken worden op www.flickr.com/groups/soid/pool