Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Nieuwsbrief februari 2014

Posted: 25 februari 2014

Sittard

Beste mensen, In deze Nieuwsbrief willen we jullie in het kort informeren over onze bezigheden tijdens ons bezoek aan SOID in Cambodja.

School sign

Op vrijdag 31 januari 2014 zijn we in Siem Reap aangekomen. Het was er heet en zonnig en dat is het er nog steeds. We hadden een hele lijst van zaken die besproken en geregeld moesten worden. We zullen in deze nieuwsbrief op een klein aantal daarvan ingaan.

Het gaat goed met de school en het weeshuis van SOID. Nog steeds krijgen zo’n 150 kinderen basisonderwijs en Engelse les en in ons weeshuis wordt goed gezorgd voor 8 kinderen. Het is de laatste weken spannend geweest rondom de verzorgster van onze weeskinderen. Zij is 23 jaar en zelf weeskind. Haar tante wil haar laten trouwen, maar onze verzorgster heeft daar geen trek in. Het ziet er nu naar uit dat de tante het plan voor het huwelijk heeft laten varen. (De tante heeft financieel belang bij het huwelijk: zij zou de helft van de bruidsschat ontvangen die de man moet betalen).

Het was ons al duidelijk geworden dat Siem Reap sterk aan het veranderen is. Het is er enorm druk geworden, vooral door de komst van heel veel toeristen uit Oost Azie zelf. Dat heeft geleid tot een sterke groei van de vraag vanuit de toerisme-sector naar mensen die Engels spreken. Dat heeft onder andere tot gevolg dat onderwijzers Engels zeer gewild zijn. We hebben daarom na veel wikken en wegen de salarissen van onze onderwijzers moeten verhogen. Dat is jammer, maar het kan niet anders: zonder onderwijzers is er geen school.

Zoals we eerder gemeld hebben, krijgen 4 kinderen voortgezet onderwijs, betaald door SOID. Wij hebben met deze kinderen een gesprek gehad en we waren onder de indruk van hun wil om te studeren. Het deed ons echt wat toen we ons realiseerden dat we gewoon Engels met deze kinderen konden spreken en dat ze dat alleen maar kunnen dank zij hun jaren op de basisschool van SOID.

Op een ochtend zijn we met de 8 weeskinderen de stad ingegaan om hen in de gelegenheid te stellen om hun Engels uit te proberen op toeristen. De bedoeling was om daarvoor gewoon mensen aan te klampen. Dat lukte allemaal prima. De meeste mensen vonden het leuk. Voor de kinderen is het goed voor hun zelfvertrouwen en hun Engels. Ze werden door ons beloond met een lekker ijsje.

We hadden het geluk dat we in Siem Reap in contact kwamen met een bestuurslid van een Amerikaanse organisatie die financiele steun geeft voor onderwijs aan kinderen in Cambodja. We hebben enthousiast verteld over SOID en hem gevraagd om voor twee van onze kinderen de kosten van voortgezet onderwijs te betalen en voor het oudste meisje van ons weeshuis een beroepsopleiding. In principe zijn ze hiertoe bereid! We moeten nu de officiële aanvragen indienen bij deze Amerikaanse organisatie, maar we hebben er veel vertrouwen in dat dit in orde komt.

Als wij in Siem Reap zijn dan maken we graag van de gelegenheid gebruik om iets bijzonders te doen voor de kinderen van de school en van het weeshuis. Per slot van rekening gaat het om heel arme kinderen die niet vaak een verzetje krijgen. We hebben op een ochtend zo’n 100 kilo fruit gekocht op een plaatselijke markt en dat per tuk-tuk (een motor met een karretje erachter) naar de school gebracht.

Markt 1 Markt 2

’s Middags hebben we het fruit in 160 zakjes gedaan. We werden daarbij geholpen door twee jonge Belgische vrijwilligers die bij SOID drie weken lesgeven. Daarna hebben we het fruit uitgedeeld. Het geven van fruit lijkt misschien niet zo bijzonder, maar fruit kost hier in Cambodja zo’n Euro 2 per kilo, dus ongeveer de prijs die we in Nederland ook betalen. Maar dit bedrag is bijna een dag loon voor de gezinnen waar onze kinderen vandaan komen – en dus kopen die gezinnen zelf hooguit een keer per maand wat fruit.

Markt 1 Markt 2

We zijn ook weer met de kinderen van de school in twee groepen gaan zwemmen in een meer bij Siem Reap. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en dat was toen een groot succes. Dat was het nu ook weer! De kinderen werden met een open vrachtauto vervoerd, een rit van een half uur. Ik (Wim) ben een keer meegereden en het is inderdaad opwindend! Bij het meer werd gepick-nickt en gezwommen – hoewel, zwemmen kunnen ze niet maar ronddobberen in een grote autoband wel.

Markt 1 Markt 2
Markt 1 Markt 2
Markt 1 Markt 2

Voor de weeskinderen hebben we op een avond een hamburgermaaltijd gemaakt. Daar hadden ze om gevraagd en we wilden dat graag doen, maar thuis hebben wij geen ervaring met het bereiden van hamburgers. We vonden alle ingrediënten in een winkel voor buitenlanders, maar we moesten ook nog koekenpannen zien te vinden op de markt. Dat lukte ook en gelukkig hadden de Belgische vrijwilligers ervaring met het bereiden van hamburgers. Binnen een uur tijd hadden we 28 stuks gereed. We hadden er een enorm succes mee! Een week later hebben de Belgische vrijwilligers nogmaals in het weeshuis gekookt. Toen hebben de kinderen pasta gegeten en ook dat was een schot in de roos.

weeshuis 1 weeshuis 2
weeshuis

Het was ons opgevallen dat een van de jongste kinderen van onze school in het afgelopen jaar niet was gegroeid en er beroerd uitzag. We maakten ons grote zorgen om het jongetje en we besloten om hem in een privé-kliniek te laten onderzoeken. Zijn gezondheid was inderdaad alarmerend slecht: ondervoed, tekort aan vitamines, ontsteking in keel, parasieten in zijn bloed. We hebben een aanzienlijke hoeveelheid medicijnen voor hem meegekregen en hij krijgt nog een aantal vaccinaties. We hebben het huis van het kind op het platteland bezocht en toen sloeg ons de schrik om het hart. We troffen daar vijf zeer jonge kinderen aan die verzorgd worden door twee grootmoeders (de ouders zijn overleden of verdwenen) die in de diepste armoede verkeren. We gaan proberen om iets aan deze situatie te doen.

We hebben hier nog een paar dagen om een aantal zaken af te ronden. We hebben de stellige indruk dat we onze tijd hier heel nuttig gebruikt hebben. Op 20 februari hopen we weer veilig thuis te zijn.

Onze hartelijke groeten,

Wim en Gertie

Markt 1 Markt 2
School sign