Top of this page
Go to content »

highlight-contact

Nieuwsbrief juni 2014

Posted: 26 juni 2014

Loonbeek

De grote vakantie komt in zicht en hiermee ook ons volgend bezoek aan SOID. We hebben al flink wat overlegd met Wim en Gertie waardoor een hele to-do-lijst is ontstaan. We gaan naar ginder, in eerste instantie om iedereen terug te zien, maar ook om de gang van zaken te evalueren, te observeren, maar ook om te controleren. Dit klinkt heel serieus, en dat is het uiteindelijk ook !

In het voorjaar had SOID het grote geluk een enthousiaste jonge onderwijzeres uit het Verenigd Koninkrijk te mogen verwelkomen. Haar naam is Lisa Marcantonio. Ze werkte er verschillende maanden als vrijwilligster.. Ze introduceerde er een nieuwe methode voor de Engelse lessen. Met het geld dat ze door een paar Engelse scholen werd toegestopt kocht ze een beamer, nieuwe boeken een heleboel educatief zeer interessant materiaal. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe het er nu aan toe gaat in de Engelse lessen. Deze nieuwe methode zou zich veel meer toespitsen op het mondelinge taalgebruik en -niet onbelangrijk- de kinderen zouden er veel meer plezier aan beleven (en dus meer opsteken !) Daarnaast zette ze ook heel wat acties op touw. Zo ontwierp ze samen met de kinderen een T-shirt dat ze aan de toeristen gaan verkopen. Met een winkel/café maakte ze een overeenkomst dat schorten die in het naaiklasje van onze school gemaakt werden te koop zullen aangeboden worden. Nieuwe initiatieven die hopelijk bij de toeristen in de smaak zullen vallen. Lisa stelde voor om haar engagement voor SOID te officialiseren door in het bestuur van SOID te komen. Ze werd door ieder van ons met open armen verwelkomd. Op dit ogenblik is ze in Australië. Omdat ze reeds meerdere jaren werkte in een internationale school te Dubai, maakt ze nu opnieuw kans om in een of andere internationale school een job te krijgen. We hopen dat die nieuwe werkplek kort bij Cambodja zal liggen... Ze is in alle geval van plan om terug te keren naar SOID.

Een andere flinke meevaller is het feit dat we via via in contact kwamen met de vzw "Up with children" . Dit is een vereniging binnen het bedrijf ExxonMobil, die initiatieven voor kinderen steunt. Op donderdag 12 juni werden we er enthousiast ontvangen en mochten we er een Cambodjaans winkeltje opzetten. Naast de € 3000 voor ons Education Fund - een fonds binnen SOID waardoor we talentrijke kinderen van de Veal Village School laten verderstuderen - bracht ons winkeltje niet minder dan € 550 op. Een mooi extraatje !!

Makara en Piseth, 2 van onze oudste wezen krijgen op dit ogenblik een praktische opleiding in een hotelletje ter plaatse. De bedoeling is om hen wat praktische kennis bij te brengen en om hen wat te laten proeven van 'het echte leven', waar je niet zomaar alles toegestopt krijgt. Hiermee kunnen ze dan ook een zakcentje verdienen. Thaey Thear, ook één van onze oudste wezen, krijgt een verdere opleiding bij een kapper waar hij een paar maanden in de zaak mee zal draaien. We hopen dat hij hier verder kan blijven werken en aldus op eigen benen kan gaan staan.

Na de zomervakantie horen jullie beslist opnieuw van ons. Want dan hebben we het weer opnieuw allemaal kunnen beleven en willen we onze ervaringen met jullie delen !!

Jaak en Martine Debois-De Keyser

kid
Lisa en Soeung
Markt 2
Lisa in actie
Markt 2
ExxonMobil