Over ons

Over ons

Waar je wieg stond, bepaalt de loop van je leven. En als die wieg in Cambodja stond, dan ziet het er voor de meesten niet rooskleurig uit. Wie Siem Reap bezoekt, kan het niet ontgaan dat vele kinderen bij de tempels en in het stadscentrum een graantje proberen mee te pikken van de vele toeristen die Ankor Wat willen zien. Ze verkopen postkaartjes, armbandjes en vele andere handgemaakte spulletjes. Ze proberen zo het gezinsinkomen op te krikken.

Moeten zij dan niet naar school ? Natuurlijk is hun plaats op school. Alleen is voor vele Cambodjaanse kinderen naar school gaan een droom. Een droom die voor de meeste nooit in vervulling zal gaan. In theorie is de school gratis, maar in de praktijk moet iedere leerling schoolgeld betalen : voor kopieën, onderhoud van gebouwen, bijbetaling van leerkrachten. Alhoewel hier de laatste tijd wat verbetering in kwam , zijn de lonen van de leerkrachten nog ondermaats. Leerlingen moeten ook een uniform dragen en hun eigen schoolspullen kopen. Voor vele arme families is dit onbetaalbaar. Een ongeschoolde schoonmaakster of werkster verdient vandaag ongeveer $ 40 per maand, en dit voor 7 dagen per week werken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Een arbeider die zware arbeid verricht in de bouw of aan de wegen kan wat meer verdienen, maar heeft vaak zeer onregelmatig werk en dus een onzeker inkomen. Als je weet dat ook in Cambodja een kg rijst ongeveer $ 0,65 kost, het hoofdbestanddeel van hun voeding, dan is het duidelijk dat er geen geld overblijft om hun kinderen naar school te sturen.

De Veal Village school van SOID ontfermt zich over 150 kinderen van het nabijgelegen dorp Veal, een zeer arme sloppenwijk tussen Siem Reap en de Ankor Wat tempels. Het onderwijs is er gratis. De school is slechts een paar km verwijderd van het tempelcomplex. 90% van de beschikbare banen zijn te vinden in de toeristische sector, en voor een groot gedeelte van deze banen is de kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Voor de beste jobs is zelfs een zeer goede kennis van het Engels nodig. Daarom gaat de meeste tijd in de Veal Village School naar het leren van Engels.SOID wil arme kinderen van Veal Village een kans geven om aan de armoede te ontsnappen. Wij hopen dat ze door de vaardigheden die ze in de Veal Village school leren (Engels, lezen en schrijven, rekenen, werken met de computer ….) een baan krijgen in de vele restaurants en hotels in Siem Reap. Zij zullen op deze manier een menswaardiger leven kunnen opbouwen voor zichzelf en hun gezin.

Dankzij het opleidingsfonds van SOID bekostigen we de verdere studies van talentrijke studenten die in de Veal Village School hun start maakten. De bedoeling is dat zij hun droom om leerkracht, verpleegster of wat dan ook te worden, kunnen waarmaken. Zo kunnen zij later hun volk en hun land een stukje verderhelpen.

Je leest hier meer over : opleidingsfonds

c

SOID organisatie overzicht


SOID Cambodja gesteund door twee Europese organisaties, zijnde Stichting SOID Nederland en SOID vzw België.

Overkoepelend is er het SOID bestuur bestaande uit 7 leden

Wim en Gertie Dohmen, Nederland

Wim In 2002 bezochten wij Siem Reap voor de eerste keer om de beroemde tempels van Angkor Wat te zien. Die bleken heel bijzonder en indrukwekkend te zijn. Wat echter ook een onuitwisbare indruk bij ons heeft achtergelaten zijn de vreselijke armoede en de ellendige leefomstandigheden van een groot deel van de bevolking. We zagen mensen verminkt door landmijnen, bedelaars, kinderen die nauwelijks gevoed en schamel gekleed waren en vele andere trieste zaken. Het was hartverscheurend, zeker in vergelijking met de welvaart van de in grote aantallen aanwezige welgestelde westerlingen.

Gertie We zijn toen teruggegaan naar Nederland, maar Gertie nam zich voor om terug te keren, niet als toerist maar om als vrijwilliger iets te doen aan de ellende. Enkele jaren later kwamen we vanuit Nederland in kontakt met een in Siem Reap wonende Nederlander. Aanvankelijk zouden we via hem bij een weeshuis in Phnom Penh gaan werken, maar dat ging niet door. In plaats daarvan bracht hij ons bij een bezoek aan Siem Reap in januari 2008 in kontakt met Mr. Sok Vanna, de direkteur van SOID.

We hebben toen bij SOID's school Engelse les gegeven en financiële steun verleend. Vanaf dat moment zijn we elk jaar teruggegaan om iets te doen voor SOID. We hebben gezien hoe SOID zich heeft ontwikkeld en hoe het aantal mensen dat SOID met financiële steun helpt is toegenomen. Wij willen ons inspannen om SOID te behouden in het belang van een groot aantal kinderen in Cambodja. Naast het jaarlijks bezoeken van SOID in Siem Reap, houden we ons in Nederland bezig met kontakten met sponsors en we proberen ook nieuwe sponsors voor SOID te interesseren.
Jaak en Martine Debois - De Keyser, België

Jaak-Martine Jaak en Martine leerden Soid in 2008 kennen. Zij waren in die tijd naar Cambodia afgereisd om Ankor Wat te bezoeken. Na een eerdere reis naar Thailand, Laos en Myanmar was hun liefde voor Zuid-Oostazië alleen maar gegroeid. Jaak werkt bij UnifiedPost, een IT bedrijf. Martine is onderwijzeres in een dorpsschool. Omdat zij reeds eerder konden vaststellen dat ze kinderen heel blij konden maken met speelgoed waarmee onze Belgische kinderen niet meer spelen, namen ze ook op deze reis een heleboel speelgoed mee. Naast dit speelgoed hadden zij ook op school een inzameling gehouden van schoolspullen. Dit schoolgerief wilden zij geven aan een school die het echt nodig had. Via een Nederlandse hoteleigenaar kwamen zij in contact met Sok Vanna, directeur van Veal Village school. En van het een kwam het ander. Beiden verloren er hun hart bij het zien van het schooltje en de kinderen. Mr Vanna boezemde vertrouwen in. Sindsdien groeit hun betrokkenheid en tot op de dag van vandaag doen zij er alles aan om voldoende geld bijeen te krijgen om het project draaiende te houden. Jaak en Martine trouwden in 1983 en hebben zelf geen kinderen. Ondertussen nemen deze kinderen een grote plaats in hun hart in en voelen ze zich pleegouders van vele Cambodiaanse kinderen.

Kristien Verheyden, België

Kristien Mijn naam is Kristien Verheyden. Ik woon in Haacht en werk in Leuven, België. Ik kwam in contact met SOID via Jaak en Martine. Hun enthousiasme werkt meer dan aanstekelijk. Ondertussen ben ik twee keer in Siem Reap geweest. Maart 2012 en maart 2013. Dat was twee keer een onvergetelijke ervaring. Niet alleen door de prachtige tempels maar zeker ook door de kinderen van SOID. Lachende gezichten, kinderen die dankbaar zijn dat ze naar school kunnen gaan, een zeer enthousiaste schooldirecteur ... Je moet eigenlijk zelf naar Cambodja reizen om aan de lijve te ondervinden hoe dat voelt. Nadat ik hier en daar wat hielp op een rommelmarktje of bij een presentatie ben ik nu ook bestuurslid. Hopelijk kan ik meehelpen om van SOID een succes te makenTammy Durand, Canada

Tammy In juni 2009 had ik het geluk om enige tijd in Zuid-Oost Azie rond te reizen. Ik kreeg meteen de harde werkelijkheid te zien van armoede en corruptie. Toen ik in Siem Reap was, ontmoette ik een opmerkelijke man, Mr. Sok Vanna. Vanna was ooit monnik, maar hij is daarmee gestopt om gehoor te geven aan een veel belangrijker roeping. Hij richtte SOID (Supporting the Orphan and Indigent People of Cambodia for Development) op. Na mijn ontmoeting met Vanna en de kinderen verliet ik mijn comfortabele groepje toeristen en begon als vrijwilliger bij SOID Engelse les te geven en te werken met de weeskinderen. Deze ervaring veranderde mij voor altijd - je kunt wel zeggen maakte een ander mens van mij. Ik ben sindsdien teruggeweest in Canada om na te denken en om geld in te zamelen.Ik heb toen besloten om naar Cambodja terug te keren en er mijn thuis van te maken. Ik werk met verschillende hulporganisaties (NGOs) en werk ook als lerares aan een internationale school. Bij gelegenheid werk ik samen met Mr. Vanna en ik doe mijn best om mensen die hem steunen op de hoogte te houden van de vooruitgang die wordt geboekt. We hebben allemaal ontdekt dat wat voor ons zo weinig voorstelt, het leven van een kind hier in Cambodja voor altijd kan veranderen. Met een beetje hulp, tijd, energie, ideeën en donaties kunnen WIJ aan deze tot dusverre vergeten kinderen HOOP verschaffen. Ik vind het een echte eer om deel uit maken van het bestuur van SOID en een gelegenheid om iets terug te doen door mijn liefde en steun te geven aan de kinderen en de toegewijde medewerkers van SOID. Ik heb er een geweldige hoeveelheid liefde en levenslessen ontvangen en ik geniet van elk moment van mijn leven in Cambodja.

Lisa Marcantonio, Australië

Lisa Ik heet Lisa and ik voel me vereerd een lid te zijn van dit geweldig bestuur. Ik ben een onderwijzeres uit het Verenigd Koninkrijk. Ik gaf in daar les aan 5- tot 8-jarigen gedurende 3 jaar, en daarna voor een even lange periode aan 5 tot 11-jarigen in een internationale school in Dubai. Het is mijn passie om les te geven aan jonge kinderen en ik vind het geweldig om te werken met kinderen van de hele wereld, kinderen uit verschillende culturen die bovendien in heel andere omstandigheden leven dan onze westerse kinderen. Ik maakte kennis met SOID in november 2013 en werkte er als vrijwilligster gedurende 6 weken. Als sinds het hele begin wist ik dat dit een plek zou worden dat ik zou willen blijven steunen en bezoeken. Ik was echt onder de indruk van hetgeen er gedaan werd, ondanks de beperkte sponsoring. Gedurende deze 6 weken begeleidde ik vooral de leerkrachten. Ik keerde in april 2014 terug naar SOID voor 2 maanden. De bedoeling was om hetgeen ik begonnen was eind 2013 verder af te maken,met name het bijsturen van het didactisch proces voornamelijk in de Engelse lessen. Ik slaagde erin om geld bij elkaar te krijgen via vrienden, familie en een paar lokale scholen en bedrijven in Engeland. Hiermee kocht ik educatief materiaal zoals een nieuw digitaal programma waarmee Engels aangebracht kon worden,op het niveau van de 3 klassen. Daarnaast kocht ik ook boeken en spelletjes. SOID heeft ondertussen een heel speciale plaats in mijn hart en ik kijk er enorm naar uit om terug te keren naar de kinderen en leerkrachten die ik ondertussen "vrienden" noem !

SOID Cambodja medewerkers

Sok Vanna, Cambodja

Vanna Mr. Vanna (1975) is een Cambodiaan en directeur van SOID die in 2006 het besluit nam wat te doen voor de armste mensen rond Siem Reap. Zoals iedere Cambodiaan was hij een tijdje monnik geweest. Tijdens deze bezinningsperiode had hij een zeer goede leermeester. Deze monnik wees hem er op dat je pas echt gelukkig wordt als je wat doet voor anderen. En dat was bij mr Vanna niet in dovemansoren gevallen. Hij besloot zijn plannen om zakenman te worden op te bergen en in plaats daarvan zou hij zich bekommeren om de kinderen van de "Veal Village". Uit cijfergegevens was immers gebleken dat dit de armste wijk van Siem Reap was. Mr Vanna heeft ook een eigen gezin. Samen met zijn vrouw voedt hij zijn 3 zoontjes op.

Leerkrachten

Staff