SOID vzw België


Bankrekening BE43 1030 3327 4001
BIC NICABEBB
Ondernemingsnummer / KBO 0544.695.976
Folder SOID Flyer SOID (pdf)

SOID vzw heeft in 2017 een erkenning gekregen om fiscale attesten uit te reiken. Wie een bijdrage van € 40 of meer stort op jaarbasis aan SOID vzw, ontvangt in het begin van volgend jaar een fiscaal attest voor giften uit het voorgaande kalenderjaar. Met dit fiscale attest kan je 45% van uw giften terugkrijgen via je belastingaangifte.