SOID België

Wat gaat SOID België doen ?

Het bestuur van SOID België zit al een tijdje met de moeilijke situatie in z’n maag en heeft nu de knoop doorgehakt. SOID België stopt met het overmaken van financiële middelen naar SOID Cambodja.


Waarom gaat SOID Nederland nog even door met het steunen van SOID Cambodja en SOID België niet?


Dit heeft alles te maken met de statuten van ieders vereniging. SOID Nederland is veel meer gebonden aan SOID Cambodja. Onze vzw heeft als ruime doel de toekomst van arme kinderen in Cambodja, te verbeteren door het dezelfde mogelijkheden en kansen te bieden als andere kinderen om een menswaardig leven op te bouwen. Hiervoor mag de vzw Cambodjaanse ontwikkelingsprojecten steunen, meer bepaald organisaties die zich bezig houden met onderwijs, gezondheidszorg en aanverwante projecten.

En de middelen van SOID België?


Het geld dat we nu nog in ons bezit hebben en de donaties die in de toekomst nog aan de vzw SOID zullen gedaan worden zullen voortaan dus niet meer overgemaakt worden naar SOID Cambodja. Wel hebben we na zorgvuldige overwegingen 2 organisaties geselecteerd die ons vertrouwen en onze steun meer dan waard zijn :


TDSO (Teacher Development Support Organization)

geleid door Mark Desmaele, een Belg die we in Siem Reap leerden kennen. Zijn organisatie voorziet niet alleen gratis Engelse lessen aan jongeren maar leidt er ook Cambodjaanse leerkrachten op tot goede leerkrachten Engels. We verwijzen graag naar www.tdso.ngo.


Aukas

een Belgische vzw, die focust op onderwijs. Hun doel: De relatie kinderarbeid, armoede en analfabetisme doorbreken. Dit sluit nauw aan bij wat SOID al die jaren deed. Voor meer info verwijzen we ook hier naar www.aukas.org


Het einde van onze steun aan SOID betekent niet het einde van de vzw SOID, maar het verleggen van onze steun en aandacht naar 2 andere organisaties die zeer nuttig werk verrichten. De vzw kan ook nog steeds fiscale attesten blijven afleveren. Wij hebben ons besluit met pijn in ons hart genomen, maar wij zien geen andere oplossing.


Omdat we TDSO en Aukas meer dan de moeite waard vinden zullen we hen voortaan naar voren schuiven wanneer we een actie op touw zetten of naar buiten treden. We plannen in het najaar - datum moet nog vastgelegd worden - opnieuw een Cambodjaanse avond waarop we meer info kunnen geven over de stand van zaken.


Bij deze gelegenheid willen we onze sponsors uit de grond van ons hart danken. Zonder hen hadden we niet al die jaren vele honderden kinderen van onderwijs kunnen laten genieten. We zijn er best fier op dat we uiteindelijk 18 Cambodjaanse jongeren aan een high school diploma konden helpen. De Veal village school was naast een plek waar zovele kinderen hun moedertaal leerden lezen en schrijven, een mondje Engels leerden spreken, kennis maakten met ons alfabet en leerden rekenen ook een thuis voor deze kinderen. De kinderen konden er gewoon kind zijn, spelen met elkaar en een boekje lezen. Ze maakten er ook kennis met een computer en wie geïnteresseerd was kon leren kleren maken.


SOID België info


SOID vzw België

IBAN : BE43 1030 3327 4001

BIC : NICABEBB


SOID vzw heeft in 2017 een erkenning gekregen om fiscale attesten uit te reiken. Wie een bijdrage van € 40 of meer stort op jaarbasis aan SOID vzw, ontvangt in het begin van volgend jaar een fiscaal attest voor giften uit het voorgaande kalenderjaar. Met dit fiscale attest kan je 45% van uw giften terugkrijgen via je belastingaangifte.
Online donatie via SOID Paypal kan ook.
Contact info / media


SOID Nederland : info.nederland@soidngo.org
SOID België : info.belgie@soidngo.org
SOID algemeen : info@soidngo.org